Forsamlingshuset

Et hus rejst til fællesskabets glæde og gavn af beboere i Torsted nordre Sogn i årene1924-1925 – og stadig i brug!

Kronhede Forsamlingshus er et levende og brugbart kulturarvestykke, der gennem snart 100 år har spillet en væsentlig rolle som rum for menneskers fællesskab.
Huset bruges til fællesspisning, fællessang, musikarrangementer og privat festivitas og benyttes også af foreninger, skoler m.m. Skal du holde en lille god fest i fantastiske omgivelser så er dette stedet!

Udlejning aftales med :

Kronhede forsamlingshus

Huset er et vigtigt og uundværligt aktiv for de mennesker, der bor i og omkring Kronhede og for de mange andre, der bruger huset og dets smukke omgivelser.

Huset blev rejst ved salg af hele andele á 50 kroner og halve andele á 25 kroner. Langt de fleste andelshavere sad i meget trange kår og var nødt til at afdrage kvartalsvis over flere år for at få råd til at købe en andel.

Grundsten Kronhede forsamlingshus

Torsted Sogneråd gav tilladelse til, at forsamlingshuset blev opført på et stykke af Kronhede Skoles grund.
Først i 1968, da Kronhede Skole blev nedlagt og sidenhen omdannet til lejrskole, blev grunden udstykket.

Salen Kronhede Forsamlingshus

Et kig fra salen mod døren til gangen. Borde og stole er aflagte fra Torsted søndre Sogns forsamlingshus, som er revet ned for år tilbage.

Forsamlingshuset ligger midt i Kronhede, omgivet af hede, mark og skov.
Der er 5 km til landsbyen Torsted og 8,4 km til stationsbyen Ulfborg.

Kronhede forsamlingshus gangen

Et kig ud af vinduet i gangen til Alfred Kaaes historiske sten fra 1938. Alfred Kaae var lærer ved Kronhede Skole og sammen med husmand Hans Kristian Kristensen initiativtager til forsamlingshusets opførelse.

Kronhede forsamlingshus fest ved stensætning

Her har vi Alfred Kaae (manden med hatten) ved Kronhede Forsamlingshus i 1938 sammen med skolens børn og voksne i anledning af opstillingen af den historiske sten, som besøges og beses af mange.

Kronhede forsamlingshus – Folkedans

Folkedansere og spillemand anno 1931

Forsamlingshuset er i 2017 overdraget til Foreningen Kronhede Forsamlingshus.
Foreningen har til formål at bevare og vedligeholde forsamlingshuset som aktivt møde – og samlingssted for egnens beboere og for andre, der har tilknytning til huset og de unikke omgivelser.

Tekst og foto: Hanne Kjærgaard 2018