Hoverdal

Plantagen ved Hoverdal

Oprindeligt opstod Hoverdal Plantage i 1800 tallet og efter 2. verdenskrig blev arbejdsløse fra København sendt i aktivering i Hoverdal, deraf bla. navnet “københavnerstien” om den sti der førte fra beboelse til plantagens arbejdsområder. I 1940 erne blev plantagen udlagt som kronvildt reservat, men sidenhen er den overgået til naturnær skovdrift. I Hoverdal findes idag blandt andet fine shelters og vandreruter, samt et AMU center.

I 1880 erne opkøbte Staten omkring 11.000 td land i Klosterheden og på Kronheden. Ud af disse påbegyndte man plantage arbejdet i Stråsø og i Hoverdal plantage.

Staten opkøbte de større gårde i Hoverdal og anvendte disse som bopæl til plantørerne. I Hoverdal kan du i da se bla. Plantør Nielsens vej.

Da Hoverdal plantage blev grundlagt havde man i Danmark 7 skovdistrikter. Der blev ansat skov assistenter i Vestjylland som skulle foretage inspektion i plantagerne.

Hoverdal plantage udgjorde på daværende tidspunkt 2955 td land. Hvoraf gården St. Hoverdal udgjorde 611 td land. Parcellen Sørup havde 770 td land.

Hoverdal blev betragtet som sjælden Hedeområde, da der inden for et mindre areal var en meget stor forskellighed primært pga. sandflugt gennem tiden, flere steder består jorden desuden at høj koncentration af ler og mergel.

Plantagen Februar 2017

Siden oldtiden har Hoverdal været meget besøgt og man taler om en mulig ”oldtids motorvej” da der i området mellem Hoverdal og bla. Dejbjerg ligger et væld af gravhøje og arkæologer geografisk institut har flere gange udgravet forskellige gravhøje i Hoverdal.

2017

I området Røgild Høje mellem præstvej og Hjorthus ligger bla. en gravhøj som er fredet og flere steder i skoven kan du finde små stendynger.
På den store rasteplads midt i plantagen og i øvrigt på mange andre rastepladser på naturstyrelsens arealer findes en kortbordsmontre med oversigtskort over Hoverdal hvor du også kan finde nogle af disse fortidsminder markeret og derved besøge disse og andre af områdets herligheder.
Der er desuden fundet en hel del flintredskaber i gennem årene under plantninger.

Skovsø fotograferet fra oven 2017 – Hoverdal plantage

I Hoverdal udspringer desuden flere kilder som fører til Estrup sø, derudover er der flere Hededamme som udtørrer om sommeren og bliver vandfyldte i løbet af det sene efterår.

I Hoverdal blev der under krigen og i efterkrigstiden gravet brunkul som i mange andre landsdele bla. Søby og flere mere nært liggende brunkulslejre.

I Hoverdal Plantage afholdes der årligt jagt. Den første Kronhjort der blev skudt i Hoverdal var i 1909.

Se flere billeder her