Skoven

Skoven som arbejdsplads og fristed for gæster

Skovene omkring kronheden har gennemgået store forandringer siden plantagerne blev plantet. Den største er nok igennem årene at manuel arbejdskraft er blevet erstattet af maskinarbejde.  Arbejdsopgaver er blevet udliciteret og den manuelle arbejdskraft udføres nu af øst europæere.  Det betyder at der nu er færre skovarbejdere og skovløbere i skovene. I dette afsnit vil vi prøve at beskrive noget af det arbejdsliv som foregår i skovene.

 

Som en del af denne forandring er skovløberboliger solgt eller udlejet. Som en del af arbejdet i skoven havde skovløberen eksempelvis fri bolig, 17 rm fri brænde, samt et månedlig vederlag. Skovløberen var desuden forpligtet til at veligeholde boligen og skulle stille sig til rådighed for bla. 2 jagtdage hvor man også brugte skolebørne som klappere. (drivere af vildtet mod skytter).

 

Flishugger på Heden
Flishugger på heden

Historisk set er de store hedeområder igennem århundreder blevet anvendt til udgravning af bla. hedetørv skåret af det morlag som findes på hederne, disse hedetørv anvendte man tidligere til opvarmning af de gamle bilæggerovne. (ovne som stod i køkkenet og gav varme til både køkken og stue, samt blev anvendt til at lave mad). Derudover anvendte man hedetørvene til strøelse i staldene pga. at den stærke sugeevne, til at tække tagene på de små husmandssteder sammen med rør og i udstrakt grad som fodermiddel på Hedegårdene. Så historisk set har der altid været gang i anvendelsen af naturen i området.

Hedeafbrænding
Lynghederne brændes med jævne mellemrum af for at holde heden frisk. Hvis man ikke brændte heden af ville den gro til i alt mulig krat og heden ville med tiden forsvinde. Denne naturpleje ses ind imellem på hederne rundt omkring og kan virke voldsomt, men Naturstyrelsen er gode til at sikre at ilden er under kontrol, da de har prøvet det mange gange. Historisk var det landmænd der høstede lyngen og bragte den hjem til gården som foder, da dette påførte påbegyndte man afbrænding for at sikre hederne.

Heden brændes af i 2018

Video af Flushugger der arbejder

Her kan du se en stribe billeder af noget af det afbejdsliv der foregår i skoven.