Vedersø Vildt

Kronvildt spegepølser og røgvarer at meget høj kvalitet fra Kronheden.

Besøg det fantastiske vildtslagteri her: http://www.vedersovildt.dk/